Bushido de weg van de krijger

 

 

“Bushido”, de weg van de krijger

 

 

Bushido, of de geschreven wet van de samoeraiklasse vormt de dag van vandaag nog steeds de grondslag van de levenshouding van de Japanner, deze leer betekende voornamelijk een voortdurende paraatheid om dit aardse bestaan te verlaten.

 

 

Het Boeddhisme paste uitstekend in de levensbeschouwing van de samoerai, “zen” voortgekomen uit deze godsdienst werd voor de samoerai de perfectie voor levenskunst.

 

Zen leert de beheersing van lichamelijke functies, het vermogen om de kleinste dingen in de geest en in de natuur te onderscheiden en er bewust van te genieten en de geestelijke emoties worden gekanaliseerd.

 

 

Het geheim van de samoerai binnen het Bushido bestond uit discipline, zelfbeheersing en plichtsbesef, deze begrippen zijn nu nog steeds van toepassing in het moderne Japan.

 

 

 

 

Danny Daem

Technisch directeur

Vlaamse Goshinjutsu Federatie

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved