Logo Vlaamse Goshinjutsu

Het logo van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie

Het logo van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie is op aanvraag van de raad van bestuur ontworpen door de Heer Frank de Waele.

Het symboliseert tal van oosterse aspecten samengebracht in een cirkelvormig geheel, waardoor de onderliggende gedachtengang binnen onze federatie een duidelijker vorm krijgt.

De vriendschap, samenhorigheid en positieve geestelijke ingesteldheid binnen dit geheel, kan alleen maar bevorderlijk zijn voor de kunst van het Goshinjutsu.

 

 

 

 

De symboliek van het geheel

 

 

Ying-Yang

Het half verborgen rood – zwart gekleurde ” Ying – Yang “ teken dat de achtergrond

vormt, geeft aan dat evenwicht en harmonie belangrijk zijn.

Niet alleen op het vlak van krijgskunsten, maar ook in alledaagse levensopvattingen en

gedachtengang.

De rode kleur staat voor het vuurelement, vuur en warmte zijn belangrijk voor alle

aktiviteit. Zonder warmte kan geen enkele denkbare beweging mogelijk zijn.

De tegengestelde zwarte kleur die daarentegen negatieve energie in beeld brengt,

wordt overspoeld door de vloedgolf of “ Tsunami.

Tsunami

De “ Tsunami “ of de verzwelgende vloedgolf, overheerst en overwint hier het

negatieve gegeven van het evenwichtssymbool “ Yin – Yang “

De kracht van deze golf kan zoals elk natuurverschijnsel verwoestend zijn,

tegengesteld aan deze kracht is er de genezende rust en de kalmte die water brengt

aldus de principes van het “ Shinto “.

De blauwe kleur symboliseert heilzame vitaliteit, meditatie en spirituele verruiming,

toewijding, rust en oprechtheid.

De witte schuimkoppen geven dit alles een opwekkend effekt.

Torii

Weliswaar probeert de “ Tsunami “ met verwoestende kracht te overheersen, toch zal

de “Torii “ of poort met onder zich de mediterende monnik niet wijken of vernietigd

worden onder deze watermassa.

De “ Torii “ staat garant voor stabiliteit en zekerheid, dit alles geeft volgens het

Shinto – geloof de aanduiding dat men hierbij een heiligdom betreedt.

 

Roshi

De mediterende monnik, of “ Roshi “ zenmeester heeft onverstoorbaar plaatsgenomen

voor de “ Torii “ in “ Zazen “.

De zelfdiscipline en innerlijke rust die men nastreeft in Zenmeditatie zal tot het

uiteindelijke doel “ Satori “ of het ontwaken van de verwezenlijking leiden, zodat men

overgaat tot het begrijpen en aanvaarden van de ware aard van alle ons omringende

zaken, dat het bereiken van verlichting tijdens dit bestaan zelf tot doel omvat.

 

Goshinjutsu

De drie Japanse karakters binnen de cirkelvorm boven “ Torii “, beschrijven het woord “

Goshinjutsu “ wat kan vertaald worden als de kunst van het verweer of zelfverdediging.

De kunst die de beoefenaar in verschillende opzichten wil vervolmaken, niet enkel

technisch en fysisch maar ook op het mentale vlak.

 

Wago

Het wederzijdse respekt binnen het universum kan men het best volledig omschrijven

onder het karakter “ Wago “ of harmonie.

Het harmonisch geheel tussen mens en natuur, leraar en leerling, omvat deze

levensopvatting in een groter perspectief binnen elke krijgskunst.

De gedachtegang die het universum aanvaardt zoals het is, zonder het in welk opzicht

dan ook te willen veranderen in zijn onvermijdelijke samenstelling.

 

Chusei

Het vertrouwen en de eer vind men terug in “ Chusei “ of loyaliteit, een vast gegeven

vermeld in de Bushidocode van de “ Samoerai “. De loyaliteit die vergane waarden

herstelt, en respekt en eer doet heropleven.

Misogi

Ieder mens op zich bezit een mentale en een fysieke weerstand, de betekenis van “

Misogi “ geestelijke zuiverheid doelt op het verleggen van deze weerstand.

Het egocentrische wordt op de proef gesteld tijdens oefensessies en ieder individu zal

hierin het onmisbare element van “ Misogi “ zuivere geest voor zichzelf kunnen

ontdekken.

 

Met deze uiteenzetting is de symbolische betekenis van het logo van de Vlaamse

Goshinjutsu Federatie verduidelijkt.

Het zijn dan ook deze gebundelde gegevens in de vorm van het logo die de uitstraling

van onze doelstellingen binnen het Goshinjutsu kracht en energie bijbrengen.

 

 

Danny Daem

Technisch – Directeur

Vlaamse Goshinjutsu Federatie