Mizu no kata

Mizu No Kata “Het boek”

 

 

Antwerpen, 7 maart 2013.

 

Aan alle beoefenaars en sympathisanten van oosterse krijgskunst,

man of vrouw, jongen of meisje, oud of jong,

zij die zoekende zijn en de weg wensen te vinden.

 

 

Enige jaren geleden kwam ik voor mezelf tot de vaststelling dat “Wago-ryu Goshinjutsu” niet volledig een krijgskunst omvatte.

Na jarenlange training en ervaring in judo en karate bracht mijn gedachtengang mij snel tot inzicht tot het ontbrekende gedeelte, met name “kata”.

 

 

“Kata” is en blijft de woordenschat van een stijl binnen de krijgskunst, het geeft de diversiteit en de rijkdom weer waar deze kunst voor staat en is tevens een registratie van een systeem voor beginnende alsook ervaren “Budoka.”

 

 

“Mizu no kata”, schenkt onze stijl “Wago-ryu Goshinjutsu” die eigenheid van bestaan en eenheid binnen zijn beoefenaars, het geeft onze encyclopedie weer,

In dit geval het allereerste luik, de volgende delen in deze structurele vervollediging zullen tot leven gebracht worden in een positieve toekomstvisie voor iedereen.

 

 

Veel succes en openbaring toegewenst met dit eerste boek.

 

 

Hoogachtend,

Danny Daem

Technisch directeur

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw

 

 

Het boek Mizu No Kata is een uitgave door De Vlaamse Goshinjutsu Federatie

Auteurs: Danny Daem, Frank De Waele, Tommy Willaert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek 128 blz Full Color

Prijs 25 euro

 

Indien het boek moet verzonden worden: + verzendingskosten 5 euro

Boek kan ook afgehaald worden tijdens de trainingsuren te Antwerpen en Gent.

Graag een seintje vooraf via mail!

 

Bestellingen kunnen geplaatst worden op het email-adres danny.daem@gmail.com

 

Betaling op voorhand op rekening van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie

Urselweg 29-B-9990 Maldegem 000-3257930-88

Geen terugname na verkoop!