Technische commissie

 

 

Technisch directeur: Daem Danny

8ste Dan Wago-ryu Goshinjutsu

Trainer A Ju-Jitsu Bloso Vlaamse Trainersschool

Docent Bloso Vlaamse Trainersschool

 

 

 

Lid technische commissie: De Waele Frank

5de Dan Wago-ryu Goshinjutsu

Trainer A Ju-Jitsu Bloso Vlaamse Trainersschool

Docent Bloso Vlaamse Trainersschool

 

 

Lid technische commissie: Van Melkebeke Paul

4de Dan Wago-ryu Goshinjutsu

Trainer A Ju-Jitsu Bloso Vlaamse Trainersschool

 

 

 

 

Lid technische commissie: Willaert Tommy

4de Dan Wago-ryu Goshinjutsu

Initiator Ju-Jitsu Bloso Vlaamse Trainersschool

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved

 

Lid technische commissie: Tom De Weirdt

3de Dan Wago-ryu Goshinjutsu

Trainer B Ju-Jitsu Bloso Vlaamse Trainersschool

 

Lid technische commissie: Kris Van der Stricht

3de Dan Wago-ryu Goshinjutsu

initiator Ju-Jitsu Bloso Vlaamse Trainersschool