Shodan shikken examens

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved

25 januari 2014

Geslaagd voor 1ste Dan Wago-ryu Goshinjutsu

Chris Carpentier

Fudoshin Antwerpen