Shodan shikken 1ste Dan

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw

 

Secretariaat

 

Urselweg 29 – 9990 Maldegem

E-mail: robert.d.ours@Telenet.be

 

 

PROGRAMMA 1e DAN - WAGO RYU GOSHINJUTSU

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

1. Meer dan 1 jaar lid zijn van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

2. Geen leeftijdscategorie van toepassing.

 

3. Minstens 18 maanden 1e Kyu bruine gordel Wago ryu Goshinjutsu.

 

4. Minimum hebben deelgenomen aan 6 technische en 2 federale trainingen van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie en dit tijdens de periode van de 18 maanden

1e Kyu bruine gordel Wago ryu Goshinjutsu.

 

5. Beschikken over een geldige vergunning van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie en

een federale badge volgens de normen van de gedragsregels.

 

6. Het aantal federale en / of technische trainingen van de Vlaamse Goshinjutsu

Federatie dienen duidelijk voorzien te zijn van datum, stempel en handtekening van

de federale lesgever.

 

7. De Uke die mede deelneemt aan het examen dient eveneens te voldoen aan punt

1/3 en 5 van bovenvermelde deelnemingsvoorwaarden.

 

8. Een aanvraag / kandidatuur van de VGF hebben ingediend bij het secretariaat van

deze Federatie, ten laatste 6 maanden voor de datum van het Shodan-Shikken, het

inschrijvingsbedrag hebben vereffend op rekening van de VGF.

 

9. Een geldige uitnodiging hebben ontvangen van het VGF secretariaat voor deelname

op voorgestelde datum Shodan Shikken.

 

10.Bij niet slagen voor Shodan-Shikken, is herkansing mogelijk vanaf de 2de

Shodan-Shikken die daarop volgt, dit namelijk na het indienen van een hernieuwde

aanvraag en de procedure te hernemen zoals voorzien in punt 8 van de

deelnemingsvoorwaarden Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

 

 

Programma

 

1. Dachi – Waza

 

• Zenkutsu - dachi

• Kokutsu - dachi

• Shiko - dachi

• Kiba - dachi

Sanchin - dachi

• Neko-ashi- dachi

 

 

2. Uke – Waza

• Age - Uke

• Soto - Uke

• Uchi - Uke

• Tekubi - Kake - Uke

• Nagashi - Uke

• Haishu - Uke

• Osae - Uke

• Shuto - Uke

• Tate - Shuto - Uke

• Soto - Sukui - Uke

• Uchi – Sukui - Uke

• Gedan - Barai

• Uchi - Barai

 

 

3. Nage - Waza

 

• O - Soto - Gari

• Ko - Soto - Gari

• O - Uchi - Gari

• Ko - Uchi - Gari

• Ippon - Seoi - Nage

• Eri - Seoi - Nage

• Seoi - Otoshi

• O - Soto - Otoshi

 

 

4. Kansetsu – Waza

 

• Ude - Osae - Omote

• Ude - Osae - Ura

• Kote - Mawashi - Omote

• Kote - Mawashi - Ura

• Kote - Hineri - Omote

• Kote - Hineri - Ura

 

 

 

5. Tai - Sabaki

 

8 richtingen

 

a) ontwijken op aanval van Uke

b) ontwijken op aanval van Uke met uitschakeling naar keuze

 

 

6. Anatomie van het menselijk lichaam

 

VGF Programma : struktuur en kennis van het menselijk skelet.

 

 

7. E.H.B.O

 

VGF Programma : eerste hulp bij ongevallen.

 

 

8. Dojo-etiquette

 

VGF Programma

 

 

9. 20 Afweertechnieken naar keuze van de examencommissie

 

 

10. Wet op zelfverdediging

 

De 5 algemene voorwaarden voor de toepassing van wettige zelfverdediging.

 

11. De 7 principes van de Bushido – code

 

 

 

12. Verklaar de 3 japanse karakters die de Vlaamse Goshinjutsu Federatie

nastreeft

 

 

 

13. Mizu-no-kata-Dai 24 technieken ceremoniële uitvoering

 

 

 

 

 

Einde examenvoorwaarden 1° Dan Wago ryu Goshinjutsu

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved