Shodan shikken 2de Dan

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

 

Secretariaat:

 

Urselweg 29 – 9990 Maldegem

E-mail: robert.d.ours@telenet.be

 

 

PROGRAMMA 2e DAN - WAGO RYU GOSHINJUTSU

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

1. Meer dan 2 jaar lid zijn van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

2. Geen leeftijdscategorie van toepassing.

 

3. Minstens 24 maanden 1e Dan Wago ryu Goshinjutsu zijn.

 

4. Vanaf het behalen van de vorige DAN - graad Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie, minimum hebben deelgenomen aan 4 technische en

1 federale training van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie per kalenderjaar.

 

5. Beschikken over een geldige vergunning van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie en

een federale badge volgens de normen van de gedragsregels.

 

6. Het aantal federale en / of technische trainingen van de Vlaamse Goshinjutsu

Federatie dienen duidelijk voorzien te zijn van datum, stempel en handtekening van

de federale lesgever.

 

7. De Uke die mede deelneemt aan het examen dient eveneens te voldoen aan punt 1

en 5 van bovenvermelde voorwaarden en is minimum 1e Dan zwarte gordel

Wago ryu Goshinjutsu van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

8. Een aanvraag / kandidatuur van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie hebben ingediend

bij het secretariaat van deze Federatie, ten laatste 6 maanden voor de datum van

het Shodan-Shikken, het inschrijvingsbedrag hebben vereffend op rekening van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

9. Een geldige uitnodiging hebben ontvangen van het secretariaat van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie voor deelname op voorgestelde datum

Shodan Shikken.

 

10.Kennis van het programma 1e Dan Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

11.Bij niet slagen voor Shodan-Shikken, is herkansing mogelijk vanaf de 2de

Shodan-Shikken die daarop volgt, dit namelijk na het indienen van een hernieuwde

aanvraag en de procedure te hernemen zoals voorzien in punt 8 van de

deelnemingsvoorwaarden Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

 

 

 

Programma

 

1. Tsuki - Waza

 

 • Oi - Tsuki
 • Gyaku - Tsuki
 • Kizami - Tsuki
 • Kagi - Tsuki
 • Ura - Tsuki
 • Tate - Tsuki
 • Mawashi - Tsuki

 

 

 • Uraken Yokomawashi
 • Uraken Tatemawashi

 

 

 • Kentsui -Tettsui

 

 

2. Geri - Waza

 

 • Mae- Geri
 • Yoko - Geri - Keage
 • Yoko - Geri - Kekomi
 • Mawashi - Geri
 • Ushiro - Geri
 • Ura - Mawashi - Geri
 • Ushiro - Ura - Mawashi – Geri

 

 • Fumikomi
 • Fumikiri

 

 • Mae - Hiza - Geri
 • Mawashi - Hiza - Geri

 

 

3. Nage - Waza

 • O - Goshi
 • Harai - Goshi
 • Hane - Goshi
 • De - Ashi - Barai
 • Tai - Otoshi
 • Kaiten - Nage
 • Ude - Kime - Nage
 • Ushiro - Kiri - Otoshi

 

 

4. Shime - Waza

 

 • Hadaka - Jime
 • Nami - Juji - Jime
 • Gyaku - Juji - Jime
 • Kata - Juji – Jime

 

 

5. Kansetsu - Waza

 • Ude - Kime - Osae
 • Ude - Nobashi
 • Ude - Garami
 • Ude - Gatame
 • Juji - Gatame
 • Kote - Gaeshi

 

6. Anatomie van het menselijk lichaam

 

VGF Programma : struktuur en kennis van het menselijk spierstelsel

 

 

7. E.H.B.O.

 

VGF Programma : eerste hulp bij ongevallen.

 

 

8. 10 Afweertechnieken naar keuze van de examencommissie

 

 

9. 5 Technieken van het programma 1° dan VGF

 

 

10. 10 Tegentechnieken

 

 • 5 naar eigen keuze
 • 5 naar keuze van de examencommissie

 

 

11. Hi-no-Kata-Dai 24 technieken ceremoniële uitvoering

 

Einde examenvoorwaarden 2° Dan Wago ryu Goshinjutsu

Vlaamse Goshinjutsu Federatie

 

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved