Shodan shikken 3de Dan

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

 

Secretariaat:

 

Urselweg 29 – 9990 Maldegem

E-mail: robert.d.ours@telenet.be

 

 

PROGRAMMA 3e DAN - WAGO RYU GOSHINJUTSU

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

 

 

1. Meer dan 3 jaar lid zijn van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

2. Geen leeftijdscategorie van toepassing.

 

3. Minstens 36 maanden 2e Dan Wago ryu Goshinjutsu zijn.

 

4. Vanaf het behalen van de vorige Dan - graad Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie, minimum hebben deelgenomen aan 4

technische en 1 federale trainingen van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie per

kalenderjaar.

 

5. Beschikken over een geldige vergunning van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie

en een federale badge volgens de normen van de gedragsregels.

 

6. Het aantal federale en / of technische trainingen van de Vlaamse Goshinjutsu

Federatie dienen duidelijk voorzien te zijn van datum, stempel en handtekening

van de federale lesgever.

 

7. De Uke die mede deelneemt aan het examen dient eveneens te voldoen aan

punt 1 en 5 van bovenvermelde voorwaarden en is minimum 1e Dan Wago ryu

Goshinjutsu zwarte gordel Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

8. Een aanvraag / kandidatuur van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie hebben

ingediend bij het secretariaat van deze Federatie, ten laatste 6 maanden voor

de datum van het Shodan-Shikken, het inschrijvingsbedrag hebben vereffend

op rekening van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

9. Een geldige uitnodiging hebben ontvangen van het secretariaat van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie voor deelname op voorgestelde datum

Shodan-Shikken.

 

10. Kennis van het programma 1e en 2e Dan Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

11. Bij niet slagen voor Shodan-Shikken, is herkansing mogelijk vanaf de

2de Shodan-Shikken die daarop volgt, dit namelijk na het indienen van een

hernieuwde aanvraag en de procedure te hernemen zoals voorzien in punt 8

van de deelnemingsvoorwaarden Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

 

Programma

 

1. Uchi - Waza

 

• Uchi - Shuto - Uchi

• Soto - Shuto - Uchi

• Uchi - Haito - Uchi

• Soto - Haito - Uchi

• Haishu - Uchi

• Teisho - Ate

 

2. Empi - Waza

 

• Tate - Empi - Uchi

• Ushiro - Empi - Uchi

• Yoko - Empi - Uchi

• Mawashi - Empi - Uchi

• Otoshi - Empi - Uchi

• Ushiro - Ura - Mawashi - Empi - Uchi

 

3. Nage - Waza

 

• Sumi - Gaeshi

• Yoko - Otoshi

• Sukui - Nage

• Kata - Guruma

• Koshi - Guruma

• Tenchi - Nage

• Shiho - Nage

• Irimi - Nage

 

4. Osaekomi - Waza

 

• Kata - Gatame

• Hon - Gesa - Gatame

• Ushiro - Gesa - Gatame

 

5. Shime - Waza

 

• Kata - Ha - Jime

• Kata -Te - Jime

 

6. Kansetsu - Waza

 

• Hiza - Gatame

• Hara - Gatame

• Waki - Gatame

• Okuri - Yubi - Gatame

• Tekubi - Osae

• Juji - Garami

 

 

7. Anatomie van het menselijk lichaam

 

VGF Programma : struktuur en kennis van het spijsverteringsstelsel en de

bloedsomloop.

 

8. E.H.B.O

 

VGF Programma : eerste hulp bij ongevallen.

 

 

9. 6 Afweertechnieken met uitleg

 

 

10. 8 Technieken van het programma 1e en/of 2e dan VGF

 

 

 

11. 10 Kombinatieaanvallen in reeks bestaande uit minimum 2

technieken

 

 

12. Tsuchi no kata Dai 24 technieken ceremoniële uitvoering

 

 

 

Einde examenvoorwaarden 3e Dan Wago ryu Goshinjutsu

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw