Shodan shikken 4de Dan

 

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

 

Secretariaat:

 

Urselweg 29 – 9990 Maldegem

E-mail: robert.d.ours@telenet.be

 

 

PROGRAMMA 4e DAN - WAGO RYU GOSHINJUTSU

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

 

1. Meer dan 4 jaar lid zijn van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

2. Geen leeftijdscategorie van toepassing.

 

3. Minstens 48 maanden 3e Dan Wago ryu Goshinjutsu zijn.

 

4. Vanaf het behalen van de vorige Dan - graad Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie, minimum hebben deelgenomen aan 4 technische en

1 federale training van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie per kalenderjaar.

 

5. Beschikken over een geldige vergunning van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie en een

federale badge volgens de normen van de gedragsregels.

 

6. Het aantal federale en / of technische trainingen van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie

dienen duidelijk voorzien te zijn van datum, stempel en handtekening van de federale

lesgever.

 

7. De Uke die mede deelneemt aan het examen dient eveneens te voldoen aan punt 1 en

5 van bovenvermelde voorwaarden en is minimum 1e Dan Wago ryu Goshinjutsu

zwarte gordel van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

8. Een aanvraag / kandidatuur van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie hebben ingediend

bij het secretariaat van deze Federatie, ten laatste 6 maanden voor de datum van het

Shodan-Shikken, het inschrijvingsbedrag hebben vereffend op rekening van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

9. Een geldige uitnodiging hebben ontvangen van het secretariaat van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie voor deelname op voorgestelde datum

Shodan Shikken.

 

10. Kennis van het programma 1e, 2e en 3e Dan Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

11. Bij niet slagen voor Shodan-Shikken, is herkansing mogelijk vanaf de

2de Shodan-Shikken die daarop volgt, dit namelijk na het indienen van een

hernieuwde aanvraag en de procedure te hernemen zoals voorzien in punt 8 van de

deelnemingsvoorwaarden Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

Programma

 

1. Morote - Uke - Waza

 

• Mawashi - Uke

• Kakiwake - Uke

• Teisho - Awase - Uke

• Yama – Uke

 

 

2. Uke - Waza / sen no sen

 

• Fumikomi - Age - Uke

• Fumikomi - Soto - Uke

• Fumikomi - Shuto - uke

• Fumikomi - Hiji - Suri – Uke

• Fumikomi - Maeude - Deai - Osae - Uke

 

 

3. 3 Technieken Uke - Waza, naar keuze van de examencommissie uit het programma

1e Dan Wago ryu Goshinjutsu

 

 

 

4. Morote - Tsuki - Waza

 

• Hasami - tsuki

• Yama – tsuki

 

 

5. 3 Technieken Tsuki - Waza, naar keuze van de examencommissie uit het programma

2e Dan Wago ryu Goshinjutsu

 

 

6. Nage - Waza

 

• Uchi - Mata

• Morote - Gari

• Yamaharashi

• Yoko - Guruma

• Tomoe - Nage

• Tani - Otoshi

• Soto - Maki - Komi

• Ura - Nage

 

7. 6 Technieken Nage – Waza, naar keuze van de examencommissie uit het programma

1e, 2e en 3e Dan Wago ryu Goshinjutsu

 

8. Shime - Waza

 

• Okuri - Eri - Jime

• Morote - Jime

• Ashi - Gatame - Jime

• Sankaku - Jime

• Shikkyu

 

 

9. 3 Technieken Shime – Waza, naar keuze van de examencommissie uit het programma

2e en 3e Dan Wago ryu Goshinjutsu

 

 

10.Osaekomi - Waza

• Yoko - Shio - Gatame

• Kami - Shio - Gatame

• Tate - Shio - Gatame

 

 

11 6 Technieken Kansetsu - Waza, naar keuze van de examencommissie

uit het programma 1e, 2e en 3e Dan Wago ryu Goshinjutsu

 

 

12.Kaisho - Waza

• Seiryuto

• Nukite

• Washide

• Kumade

• Kakuto

 

 

13.Ashi - Waza

• Sokutei - Osae - Uke

• Sokuto - Osae - Uke

• Ashibo - Kake - Uke

• Ashikubi - Kake - Uke

 

 

14.Anatomie van het menselijk lichaam

 

VGF Programma : struktuur en kennis van de ademhaling en het zenuwstelsel

 

 

 

15.E.H.B.O

 

VGF Programma : eerste hulp bij ongevallen.

 

 

16.Ki no kata Dai 24 technieken ceremoniële uitvoering

 

 

 

 

 

Einde examenvoorwaarden 4e Dan Wago ryu Goshinjutsu

Vlaamse Goshinjutsu Federatie