Shodan shikken 5de Dan

 

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

 

Secretariaat:

 

Urselweg 29 – 9990 Maldegem

E-mail: robert.d.ours@telenet.be

 

 

PROGRAMMA 5e DAN - WAGO RYU GOSHINJUTSU

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

 

1. Meer dan 5 jaar lid zijn van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

2. Geen leeftijdscategorie van toepassing.

 

3. Minstens 5 jaar 4e Dan Wago ryu Goshinjutsu zijn.

 

4. Vanaf het behalen van de vorige Dan - graad Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie, minimum hebben deelgenomen aan 4 technische en

1 federale training van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie per kalenderjaar.

 

5. Beschikken over een geldige vergunning van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie en

een federale badge volgens de normen van de gedragsregels.

 

6. Het aantal federale en / of technische trainingen van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie dienen duidelijk voorzien te zijn van datum, stempel

en handtekening van de federale lesgever.

 

7. De Uke die mede deelneemt aan het examen dient eveneens te voldoen aan punt 1 en

5 van bovenvermelde voorwaarden en is minimum 1e Dan Wago ryu Goshinjutsu

zwarte gordel van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

8. Een aanvraag / kandidatuur van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie hebben ingediend

bij het secretariaat van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie, ten laatste 6 maanden

voor de datum van het Shodan-Shikken, het inschrijvingsbedrag hebben vereffend op

rekening van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

9. Een geldige uitnodiging hebben ontvangen van het secretariaat van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie voor deelname op voorgestelde datum

Shodan Shikken.

 

10. Kennis van het programma 1e, 2e, 3e en 4e Dan Wago ryu Goshinjutsu van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

11. Samenstelling ter verdediging van een eigen gekozen thema, in verband met de

voorstelling van een Kata Wago ryu Goshinjutsu of een toelichting van een

welbepaalde en bij voorkeur gekozen zelfverdedigingstechniek, waarbij elk inzicht ten

aanzien van trainingsprincipes, verdedigingsvorm, veiligheid en toepassing van deze

techniek wordt uiteengezet in al zijn mogelijke vormen.

 

Indien men opteert voor een welbepaalde techniek ter uiteenzetting, mag deze echter

niet eerder zijn voorgekomen in vorige Shodan-Shikken voor de graad van

5e Dan Wago ryu Goshinjutsu van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie.

 

Hierbij wordt een minimum van 12 technieken vastgesteld tot uitvoering met Uke.

 

Gewapende of ongewapende aanvaller, waarbij deze thesisvorm door middel

van een filosofische omschrijving op schrift wordt aangeboden aan elk lid van de

examencommissie van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie afzonderlijk, en dit

minstens 4 weken voor de eigenlijke uitnodigingsdatum van Shodan-Shikken.

 

 

12. Kane no kata Dai 24 technieken ceremoniële uitvoering.

 

 

13. Bij niet slagen voor Shodan-Shikken, is herkansing mogelijk vanaf de

2de Shodan-Shikken die daarop volgt, dit namelijk na het indienen van een

hernieuwde aanvraag en de procedure te hernemen zoals voorzien in punt 8

van de voorziene deelnemingsvoorwaarden van de Vlaamse Goshinjutsu

Federatie.

 

 

Einde examenvoorwaarden 5e Dan Wago ryu Goshinjutsu

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw