×

Opbouw en Filosofie van het Logo


Ying-Yang


Het half verborgen rood – zwart gekleurde ” Ying – Yang “ teken dat de achtergrond vormt, geeft aan dat evenwicht en harmonie belangrijk zijn. Niet alleen op het vlak van krijgskunsten, maar ook in alledaagse levensopvattingen en gedachtengang. De rode kleur staat voor het vuurelement, vuur en warmte zijn belangrijk voor alle aktiviteit. Zonder warmte kan geen enkele denkbare beweging mogelijk zijn. De tegengestelde zwarte kleur die daarentegen negatieve energie in beeld brengt, wordt overspoeld door de vloedgolf of “ Tsunami.


Volgende

Tori


Weliswaar probeert de “ Tsunami “ met verwoestende kracht te overheersen, toch zal de “Torii “ of poort met onder zich de mediterende monnik niet wijken of vernietigd worden onder deze watermassa. De “ Torii “ staat garant voor stabiliteit en zekerheid, dit alles geeft volgens het Shinto – geloof de aanduiding dat men hierbij een heiligdom betreedt.


Volgende

Goshinjutsu


De drie Japanse karakters binnen de cirkelvorm boven “ Torii “, beschrijven het woord “ Goshinjutsu “ wat kan vertaald worden als de kunst van het verweer of zelfverdediging. De kunst die de beoefenaar in verschillende opzichten wil vervolmaken, niet enkel technisch en fysisch maar ook op het mentale vlak.


Volgende

Roshi


De mediterende monnik, of “ Roshi “ zenmeester heeft onverstoorbaar plaatsgenomen voor de “ Torii “ in “ Zazen “. De zelfdiscipline en innerlijke rust die men nastreeft in Zenmeditatie zal tot het uiteindelijke doel “ Satori “ of het ontwaken van de verwezenlijking leiden, zodat men overgaat tot het begrijpen en aanvaarden van de ware aard van alle ons omringende zaken, dat het bereiken van verlichting tijdens dit bestaan zelf tot doel omvat.


Volgende

Wago


Het wederzijdse respekt binnen het universum kan men het best volledig omschrijven onder het karakter “ Wago “ of harmonie. Het harmonisch geheel tussen mens en natuur, leraar en leerling, omvat deze levensopvatting in een groter perspectief binnen elke krijgskunst. De gedachtegang die het universum aanvaardt zoals het is, zonder het in welk opzicht dan ook te willen veranderen in zijn onvermijdelijke samenstelling.


Volgende

Chusei


Het vertrouwen en de eer vind men terug in “ Chusei “ of loyaliteit, een vast gegeven vermeld in de Bushidocode van de “ Samoerai “. De loyaliteit die vergane waarden herstelt, en respekt en eer doet heropleven.


Volgende

Misogi


Ieder mens op zich bezit een mentale en een fysieke weerstand, de betekenis van “ Misogi “ geestelijke zuiverheid doelt op het verleggen van deze weerstand. Het egocentrische wordt op de proef gesteld tijdens oefensessies en ieder individu zal hierin het onmisbare element van “ Misogi “ zuivere geest voor zichzelf kunnen ontdekken. Met deze uiteenzetting is de symbolische betekenis van het logo van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie verduidelijkt. Het zijn dan ook deze gebundelde gegevens in de vorm van het logo die de uitstraling van onze doelstellingen binnen het Goshinjutsu kracht en energie bijbrengen.


Volgende

Tsunami


De “ Tsunami “ of de verzwelgende vloedgolf, overheerst en overwint hier het negatieve gegeven van het evenwichtssymbool “ Yin – Yang “ De kracht van deze golf kan zoals elk natuurverschijnsel verwoestend zijn, tegengesteld aan deze kracht is er de genezende rust en de kalmte die water brengt aldus de principes van het “ Shinto “. De blauwe kleur symboliseert heilzame vitaliteit, meditatie en spirituele verruiming, toewijding, rust en oprechtheid. De witte schuimkoppen geven dit alles een opwekkend effekt.


Begin

Wago Ryu Goshinjutsu


Wago

Het wederzijdse respekt binnen het universum kan men het best volledig omschrijven onder het karakter “ Wago “ of harmonie. Het harmonisch geheel tussen mens en natuur, leraar en leerling, omvat deze levensopvatting in een groter perspectief binnen elke krijgskunst. De gedachtegang die het universum aanvaardt zoals het is, zonder het in welk opzicht dan ook te willen veranderen in zijn onvermijdelijke samenstelling.

Ryu

stijl of school

Goshinjutsu

de kunst van verweer of zelfverdediging

Deze vorm van ongewapend vechten heeft een enorme rijkdom aan technieken, en richt zich meer op moderne, hedendaagse gevechtsituaties, zonder hierbij de banden van de klassieke kunst te verwaarlozen of te negeren.
Goshinjutsu is een Japanse verdedigingskunst die wel eens van belang zou kunnen zijn wanneer het nodig blijkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verscheidene beoefenaars zich zeer thuis voelen in deze elegante maar toch doeltreffende kunst.
Alle mogelijke vormen van agressie alsook gewapende en ongewapende aanvallen worden gesimuleerd, om hiertegenover een doeltreffende afweertechniek te plaatsen.

Goshinjutsubeoefenaars worden meermaals verrast door de eenvoud van de technieken waarbij men een aanvaller totaal kan uitschakelen.
Het omschrijft een natuurlijke harmonie tussen zowel lichaam en geest, waarin zelfdiscipline, innerlijke rust en wederzijds respekt een onderlinge basis vormen onder de beoefenaars. De kennis van de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam zijn hierbij van zeer groot belang.
Basistechnieken Kihon zijn onontbeerlijk en een noodzakelijke voorwaarde. De vitale punten op het menselijk lichaam gebruikt in het Goshinjutsu, zijn dezelfde die gebruikt worden in andere oosterse gevechtskunsten, het menselijk lichaam is nu eenmaal uniform samengesteld.

Historiek


De zelfverdedigingskunst is door de eeuwen heen een begrip dat men terug kan vinden in elke beschaving en bij alle volkeren. Ongewapend vechten hing ook voor een groot gedeelte af van de kultuurgebondenheid en voornamelijk hier uit voortvloeiend de kledij.

De basis van deze technieken berustte uiteraard op snelkracht, behendigheid, snelheid en inzicht, waarbij gebruik werd gemaakt van de vitale punten op het menselijk lichaam. Het nog steeds zeer populaire sumoworstelen vindt zijn oorsprong in het feodale Japan onder de vorm van Kumi-Uchi, technieken die twee samoeraikrijgers toepasten op het slagveld in volledig harnas en in kontaktgevecht verwikkeld met elkaar. Diegene die zijn tegenstrever tegen de grond kon werpen was de overwinnaar, de verslagene zou zeer beperkt zijn om terug de rechtopstaande houding te hernemen en gemakkelijk gedood kunnen worden.

Verschillende scholen of Ryu werden gevormd in het ongewapend vechten, stijlen als Yawara ontstonden en gingen mee deel uitmaken van het Bujutsu of de krijgskunst van de samoeraikaste.

Deze Bushi of krijgers leefden in ruwe, harde omstandigheden, waarvan een groot gedeelte van hun tijd aan deze oefenvormen werd besteed, en hun krijgsgeest alert werd gehouden door trainen en strikte discipline. Door de jaren heen had iedere school bepaalde systemen ontwikkeld en uitgediept, perfektie bracht men in verband met de praktische ervaring opgedaan op het slagveld.

Het is weliswaar zo dat iedere verschillende samoeraikaste of familie een strikte geheimhouding voorzag van de gekende dodelijke technieken. De Bujutsuleraars probeerden ook geheimen van andere Ryu of scholen te bemachtigen, hetgeen echter niet evident was. De reden is meer dan duidelijk, in gevechtssituaties waarbij het eigen leven als inzet dient laat men zich niet zo gemakkelijk bespioneren door anderen.

Meer weten?