×

Tan né: Koan"Van het verleden kan je leren, in het heden bewust leven"